รถสุขาเคลื่อนที่
 รถบัสแสดงนิทรรศการ #2
 dz
 รถประชาสัมพันธ์
 ตู้ลาก แสดงข้อมูล
 ตู้ลาก ห้องน้ำ
 รถสอนคอมพิวเตอร์ บัส
Computer Training Bus , รถสอนคอมพิวเตอร์ บัส , Exhibition Bus #1 , รถบัสแสดงนิทรรศการ #1 , Exhibition Bus #2 , รถบัสแสดงนิทรรศการ #2 , Exhibition Bus with stage , รถบัสแสดงนิทรรศการ พร้อมเวที , mobile Office trailer , ตู้ลาก ห้องทำงาน , Toilet trailer , ตู้ลาก ห้องน้ำ , Information trailer , ตู้ลาก แสดงข้อมูล , MiniBus 18 seats , รถมินิบัส 18 ที่นั่ง , Bus 24-30 seats , รถบัส 24-30 ที่นั่ง , Marine van , รถตู้ นาวิกโยธิน , Mobile Lab Van , รถตู้ห้องแลปเคลื่อนที่ , Transport Truck , รถสองแถว , Transport Truck with Air-Conditioning , รถสองแถว ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ , Information Van , รถประชาสัมพันธ์ , Logistics Truck , รถบรรทุกขนสินค้า , Another painting , งานทำสีรถอื่นๆ , MOBILE TOILET , รถสุขาเคลื่อนที่ , MOBILE X-RAY AND CHECK-UP , รถเอ็กซ์เรย์และรถตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ , Mobile Service & Command Center Vehicle , รถปฎิบัติการเคลื่ีอนที่และรถบัญชาการเคลื่อนที่ , OPENEDSIDE VIEW CAR , รถชมวิว , Mobile Library , รถห้องสมุดเคลื่อนที่ , Bus Fan , รถโดยสารพัดลม , dz , dz ,